Lekėčių vaikų dienos centras skaičiuoja 10 gyvavimo metus

Lekėčių vaikų dienos centro lankytojai
Lekėčių vaikų dienos centro lankytojai
Labdaros fondo “Lekėčių bendruomenės centras” vaikų dienos centras ,,Antrieji namai“ veikia nuo 2001 metų gegužės mėnesio. Iki 2003 metų Vaikų dienos centrą finansavo vien fondas, o 2003 – 2011 metais parama gauta iš Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos.

Lekėčių vaikų dienos dienos centre ,,Antrieji namai“ teikiama pagalba nukreipta į individualius vaiko poreikius. Vaikai mokomi laikytis taisyklių, susitarimų, tvarkytis, lavinami jų darbiniai įgūdžiai. Bendradarbiaujant su mokytojais, padedama užpildyti vaiko mokymosi spragos. Didelis dėmesys skirtas moksleiviams, lankantiems mokyklą. Stengiamasi, kad vaikai lankytų pamokas, stropiai mokytųsi, atsakingai žiūrėtų į savo teises ir pareigas. Vaikų dienos centro lankytojai įtraukti į prasmingą veiklą. Jie patenkina savo sportinius, kultūrinius ir pažintinius poreikius, vaikai atitraukti nuo cigarečių, alkoholio vartojimo, blogų kompanijų įtakos, ugdomi jų socialiniai įgūdžiai.

Vaikų integracijai skiriama ypatingai daug dėmesio. Centrą lankantys vaikai be pamokų ruošos atlieka įvairius kasdieninius darbus, būtinus jų aplinkos tvarkai palaikyti. Vaikų pastangos gerai mokytis, atlikti pavestas užduotis ir laikytis nustatytos tvarkos skatinamos įvairiais prizais. Geri pavyzdžiai, kūrybinga ir darbinga aplinka ugdo vaikų motyvaciją mokytis, užsiimti kūryba ir sportu.
Vaikų dienos centre siekiama ugdyti paauglių bendravimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus, savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, skatinamas aktyvus dalyvavimas pačių organizuojamoje veikloje.

Moksleiviai, turintys problemų, dalyvauja supervizijų užsiėmimuose, kuriuos veda soc.pedagogė . Po šių užsiėmimų vaikuose pastebimi žymūs pasikeitimai, jie tampa artimesni vieni kitiems, atviresni, supratingesni, drąsiau išsako savo nuomonę. Vaikuose ugdoma pagarba, tolerancija bendraamžiams, jaunesniems vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms.

Daugiausia dėmesio yra skiriama pagrindiniam Vaikų dienos centro tikslui įgyvendinti – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą, siekti šeimų gyvenimo kokybės gerinimo, ugdyti visavertę asmenybę, gebančią veikti šiuolaikinėje visuomenėje. Centro darbuotojai stengiasi, kad vaikai iš rizikos grupių ir turintys kitokių psichologinių problemų, stebėdami vieni kitus, sekdami gerais pavyzdžiais, integruotųsi į bendruomenę.

Per centro veiklos laikotarpį personalas įgijo profesinio meistriškumo, pažįsta vaikus ir jų tėvus, žino jų problemas, charakterius, gyvenimo būdą, jų asmenines problemas šeimose. Tarp vaikų susiformavo pasitikėjimo atmosfera, vaikai noriai lanko dienos centrą, aktyviai dalyvauja būrelių veikloje, noriai mokosi socialinių įgūdžių.Čia dirbančios soc. darbuotojos vaikams atstoja motinas, kurios bet kada stengiasi išklausyti, suprasti ir patarti.Vaikai bendrauja ir komunikuoja vieni su kitais, daug laiko praleidžia kartu, tai savotiškai sudaro sąlygas jaustis artimu kažkam. Nauji draugai, pažįstami,išvykos, ekskursijos,bendravimas,tarpusavio komunikacija turi teigiamos įtakos paauglio socializacijai.
Socialinės organizacijos galimybės veikia asmenybę, ir asmenybė lengvai pasiduoda kitų žmonių įtakai.Vaikai įgauna gyvenimui tarp žmonių būtinas žinias, mokėjimus,įgūdžius padedančius bendrauti ir sąveikauti su aplinka, spręsti tas ar kitas problemas.

Kasmetinė VDC sėkmingos veiklos problema, kuri sunkiai išsprendžiama – darbuotojų ir savanorių trūkumas. Darbuotojus skiria darbo birža, tačiau dalinai padengti darbo užmokesčiui, trūksta lėšų. Neigiamas aplinkinių požiūris į VDC reikalingumą seniūnijoje gyvenantiems socialinės rizikos šeimų ir kitokių psichologinių problemų turintiems vaikams, atsisakymas bendradarbiauti, abejingas požiūris į iškylančias socialinės rizikos šeimų problemas, materialinės paramos trūkumas, apsunkina prasmingą veiklą. Siūlyčiau dienos centrą lankančių vaikų tėvams, bendruomenės nariams, ir tiems, kurie gauna socialines pašalpas iš seniūnijos, savanoriškai pagal kiekvieno galimybes, pagelbėti VDC darbuotojoms tvarkant aplinką, prisidėti atliekant dalinį patalpų remontą, aktyviau bendradarbiauti.

Mintimis apie Lekėčių vaikų dienos centrą pasidalino VDC projekto vadovė Genutė Jančiuvienė.

Sakiai.info

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *