Kategorija: Organizacijos

Spoto klubas „Audra“ atidarė sporto aikštyną

2011 m. spalio 15d. vyko Šakių sporto klubo „Audra“ sporto aikštelės atidarymo šventė.

Sporto klubas „Audra“ kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kūno kultūros sporto rėmimo fondu ir Šakių rajono savivaldybe vykdė projektą „Sporto aikštyno su dirbtine danga įrengimas, aikštyno aptvėrimas ir aplinkos sutvarkymas“. KKSD indėlis 160 tūkst. Lt., Šakių rajono savivaldybė – 25 tūkst. Lt. ir sporto klubas „Audra“ nevertinant savo žmogiškų pastangų 140 tūkst. Lt. Taigi pirmajame projekto etape buvo įrengtas universalus sporto aikštynas su dirbtine danga. Antruoju projekto etapu buvo pasirūpinta ir sportuojančių saugumu (užtvertas aikštynas tvora, kad kamuolys nebūtų išspirtas į judrią gatvę), taip pat įrengti reikalingi sportiniai įrengimai ir sutvarkyta aikštyną supanti aplinka.
Continue reading “Spoto klubas „Audra“ atidarė sporto aikštyną”

Šakių rajono krepšinio mokykla kviečia moksleivius lankyti krepšinio treniruotes

Šakių rajono krepšinio mokykla kviečia moksleivius (ir berniukus, ir mergaites) lankyti krepšinio treniruotes. Formuojamos trys amžiaus grupės:
10-12 metų
13-15 metų
16 metų ir vyresni.

Treniruotės vyks tris kartus per savaitę Aukuro mokyklos sporto salėje (pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais).
Mėnesinis mokyklos lankymo mokestis berniukams/vaikinams – 40 litų. Tuo tarpu mergaites mokytis krepšinio paslapčių kviečiame nemokamai.

Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis šiais kontaktais:
El.paštas: info@sportoprojektai.lt

Šakių rajono krepšinio mokyklos projektą administruoja VšĮ sporto agentūra “Sporto projektai” (www.sportoprojektai.lt).

Šakių verslo informacijos centras – dirba ar miega?

Pranešama, kad Šakių verslo informacijos centras praėjusius finansinius metus baigė su 26 000 litų nuostoliu, tad automatiškai iškyla klausimas ką šis centras veikia visus metus? Nors šis centras iš dalies yra išlaikomas Šakių rajono savivaldybės, tačiau nemokamos pagalbos iš centro tikėtis beprasmiška. Centro darbuotojai net nesiteikia atsakyti į elektroninius laiškus, tai kodėl šio centro veikla turi būti finansuojama iš mokesčių mokėtojų pinigų? Jei šis centras dirba tik tam tikroms verslo grupėms, tai natūralu, kad iš jų finansavimo ir turėtų tikėtis. Jei reikiamų pinigų į įstaigos biudžetą nesurenka, tai ką centras veikia?
Continue reading “Šakių verslo informacijos centras – dirba ar miega?”

Šakių rajono vidurinės mokyklos dar veiks keturis metus

Šių metų kovo 17 dieną Seime buvo patvirtinta nauja Švietimo įstatymo redakcija, pagal kurią Lietuvos vidurinės mokyklos (tuo pačiu žinoma ir Šakių rajono) nebus reorganizuojamos dar keturis metus iki 2015 metų rugsėjo 1 dienos. Tad dar 4 metus išliks ta pati nepakitusi tvarka.

Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio įsigalios nauji bendrojo ugdymo tipai – pradinė mokykla, progimnazija, pagrindinė mokykla ir gimnazija.

Lekėčių vaikų dienos centras skaičiuoja 10 gyvavimo metus

Lekėčių vaikų dienos centro lankytojai
Lekėčių vaikų dienos centro lankytojai
Labdaros fondo “Lekėčių bendruomenės centras” vaikų dienos centras ,,Antrieji namai“ veikia nuo 2001 metų gegužės mėnesio. Iki 2003 metų Vaikų dienos centrą finansavo vien fondas, o 2003 – 2011 metais parama gauta iš Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos.

Lekėčių vaikų dienos dienos centre ,,Antrieji namai“ teikiama pagalba nukreipta į individualius vaiko poreikius. Vaikai mokomi laikytis taisyklių, susitarimų, tvarkytis, lavinami jų darbiniai įgūdžiai. Bendradarbiaujant su mokytojais, padedama užpildyti vaiko mokymosi spragos. Didelis dėmesys skirtas moksleiviams, lankantiems mokyklą. Stengiamasi, kad vaikai lankytų pamokas, stropiai mokytųsi, atsakingai žiūrėtų į savo teises ir pareigas. Vaikų dienos centro lankytojai įtraukti į prasmingą veiklą. Jie patenkina savo sportinius, kultūrinius ir pažintinius poreikius, vaikai atitraukti nuo cigarečių, alkoholio vartojimo, blogų kompanijų įtakos, ugdomi jų socialiniai įgūdžiai.
Continue reading “Lekėčių vaikų dienos centras skaičiuoja 10 gyvavimo metus”