Kategorija: Verslas

Šakių rajono informaciniai portalai uždirba tik per rinkimus

Kiekvienas Lietuvos miestas, kuris yra rajono centras, “turi” vietos informacinių puslapių, kuriuose skelbiama su miestu ir rajonu susijusi informacija. Ne išimtis ir Šakių miestas bei rajonas. Šakių rajono naujienas apžvelgia keletas puslapių, tačiau juose informacija atnaujinama palyginus retai. Kokios to priežastys? – Finansai.

Šakių rajone palyginus su kitais rajonais gyventojų yra ne daug, o ir jų tarpe didžioji dalis neturi nuolatinės prieigos prie interneto. Mažai potencialių portalų lankytojų – mažai ir pajamų. Kai nėra pajamų, nėra galimybių samdyti darbuotojų, kurie nuolat apžvelgtų Šakių rajono naujienas.
Continue reading “Šakių rajono informaciniai portalai uždirba tik per rinkimus”

Šakių rajono vidurinės mokyklos dar veiks keturis metus

Šių metų kovo 17 dieną Seime buvo patvirtinta nauja Švietimo įstatymo redakcija, pagal kurią Lietuvos vidurinės mokyklos (tuo pačiu žinoma ir Šakių rajono) nebus reorganizuojamos dar keturis metus iki 2015 metų rugsėjo 1 dienos. Tad dar 4 metus išliks ta pati nepakitusi tvarka.

Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio įsigalios nauji bendrojo ugdymo tipai – pradinė mokykla, progimnazija, pagrindinė mokykla ir gimnazija.

Lekėčių vaikų dienos centras skaičiuoja 10 gyvavimo metus

Lekėčių vaikų dienos centro lankytojai
Lekėčių vaikų dienos centro lankytojai
Labdaros fondo “Lekėčių bendruomenės centras” vaikų dienos centras ,,Antrieji namai“ veikia nuo 2001 metų gegužės mėnesio. Iki 2003 metų Vaikų dienos centrą finansavo vien fondas, o 2003 – 2011 metais parama gauta iš Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos.

Lekėčių vaikų dienos dienos centre ,,Antrieji namai“ teikiama pagalba nukreipta į individualius vaiko poreikius. Vaikai mokomi laikytis taisyklių, susitarimų, tvarkytis, lavinami jų darbiniai įgūdžiai. Bendradarbiaujant su mokytojais, padedama užpildyti vaiko mokymosi spragos. Didelis dėmesys skirtas moksleiviams, lankantiems mokyklą. Stengiamasi, kad vaikai lankytų pamokas, stropiai mokytųsi, atsakingai žiūrėtų į savo teises ir pareigas. Vaikų dienos centro lankytojai įtraukti į prasmingą veiklą. Jie patenkina savo sportinius, kultūrinius ir pažintinius poreikius, vaikai atitraukti nuo cigarečių, alkoholio vartojimo, blogų kompanijų įtakos, ugdomi jų socialiniai įgūdžiai.
Continue reading “Lekėčių vaikų dienos centras skaičiuoja 10 gyvavimo metus”

Privalomas mokestis už šiukšles papiktino dalį rajono gyventojų

Privalomas mokestis už šiukšles papiktino dalį Šakių rajono gyventojų. Vieni yra nepatenkinti pasikeitusia tvarka, jog šiukšles nebeleidžia vežti Kauno “Švaros” įmonei, o kiti teigia, kad jie šiukšlių neprikaupia ir jiems tokia paslauga nereikalinga.

Pirmu atveju, ženklių pasikeitimų lyginant su Kauno Švaros paslaugomis rajono gyventojai neturėtų pajusti, gal netgi mokestis bus mažesnis. Antru atveju, lankytis parduotuvėje ir neturėti nenaudojamų šiukšlių yra sunkiai įsivaizduojamos dalykas. Tokia tvarka turėtų būti ne tik Šakių rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Esant tokiai tvarkai neabejotinai sumažėtų šiukšlių miškuose ir pakelėse.