Žyma: genute janciuviene

Lekėčių vaikų dienos centras skaičiuoja 10 gyvavimo metus

Lekėčių vaikų dienos centro lankytojai
Lekėčių vaikų dienos centro lankytojai
Labdaros fondo “Lekėčių bendruomenės centras” vaikų dienos centras ,,Antrieji namai“ veikia nuo 2001 metų gegužės mėnesio. Iki 2003 metų Vaikų dienos centrą finansavo vien fondas, o 2003 – 2011 metais parama gauta iš Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos.

Lekėčių vaikų dienos dienos centre ,,Antrieji namai“ teikiama pagalba nukreipta į individualius vaiko poreikius. Vaikai mokomi laikytis taisyklių, susitarimų, tvarkytis, lavinami jų darbiniai įgūdžiai. Bendradarbiaujant su mokytojais, padedama užpildyti vaiko mokymosi spragos. Didelis dėmesys skirtas moksleiviams, lankantiems mokyklą. Stengiamasi, kad vaikai lankytų pamokas, stropiai mokytųsi, atsakingai žiūrėtų į savo teises ir pareigas. Vaikų dienos centro lankytojai įtraukti į prasmingą veiklą. Jie patenkina savo sportinius, kultūrinius ir pažintinius poreikius, vaikai atitraukti nuo cigarečių, alkoholio vartojimo, blogų kompanijų įtakos, ugdomi jų socialiniai įgūdžiai.
Continue reading “Lekėčių vaikų dienos centras skaičiuoja 10 gyvavimo metus”